Sportiva

All posts in Nieuws

Aangepaste uurregeling vanaf 19 april

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Aangepaste uurregeling vanaf 19 april

Update corona-maatregelen

Gezien vanaf maandag 19 april de sporthal van GC De Route (“de groene vloer”) wordt ingericht als wachtruimte voor het vaccinatiecentrum, kan SPORTIVA niet langer gebruik maken van deze zaal voor sportlessen. Om deze reden én op basis van de geldende algemene corona-maatregelen, wijzigt de uurregeling vanaf 19 april als volgt:

Kidiesturnen voor kleuters:

 • Outdoor turnlessen op het grasplein naast de parking achter GC De Route volgens gewone uurregeling vanaf zaterdag 24 april
 • Registratie noodzakelijk voor de indeling in bubbels van maximum 10 kleuters.
 • Elke vrijdagavond communicatie via sociale media en website of training zal doorgaan (afhankelijk van weersomstandigheden)

Dans:

 • Geen wijzigingen ten opzichte van uurregeling vóór de paasvakantie voor Dans 1e-2e lj, Dans 3e-4e leerjaar en
 • Dans middelbaar verplaatst naar zaterdag van 13u30 tot 14u30 op de speelplaats van de Vrije Bassisschool De Klimop (Kerkstraat 91).
 • Dans 5e-6e leerjaar verplaatst naar zaterdag van 8u30 tot 10u30 in de sporthal in de Vrije Basisschool De Klimop (Kerkstraat 91).
 • Dans voor kleuters behoudt de uren maar verplaatst eveneens naar de sporthal in de Vrije Basisschool De Klimop (Kerkstraat 91).

Recreatief turnen:

 • Geen wijzigingen ten opzichte van uurregeling vóór de paasvakantie voor G-gym, Jongens 1-4e leerjaar, Meisjes 1e-2e leerjaar, Turnen 12+
 • Meisjes 3e-4e leerjaar:
  • Training van zaterdag namiddag blijft behouden voor iedereen.
  • Bubbel 2 blijft op maandagavond trainen.
  • Bubbel 1 verandert van maandag naar woensdag van 14u00 tot 15u15
 • Meisjes 5e-6e leerjaar:
  • Training van woensdag blijft behouden voor iedereen.
  • Training van zaterdag verhuist naar Sporthal De Gavers (Kardinaal J.Cardijnstraat 1) van 14u45 tot 16u00

Volwassenen:

 • Outdoor lessen met maximum 10 personen per groep vanaf 26 april.

Sportiva vernieuwt met succes kwaliteitslabel

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Sportiva vernieuwt met succes kwaliteitslabel

Q4Gym

We zijn fier dat SPORTIVA sinds 2001 beschikt over een kwaliteitslabel als bewijs voor onze kwalitatieve en professionele clubwerking. Gezien onze vorige audit dateert van 2017, stond er dit seizoen opnieuw een doorlichting van onze clubwerking door de Gymnastiekfederatie, de overkoepelende federatie van turnclubs in Vlaanderen, op het programma.

Verschillende aspecten zoals clubmanagement, trainersbeleid, communicatiebeleid, samenwerking, ethisch verantwoord sporten, sportieve basiswerking, competitieve werking en ons extra aanbod werden onder de loep genomen. Op basis van een vragenlijst en een gesprek met enkele bestuursleden en trainers tijdens de audit, heeft Gymfed ons kwaliteitslabel Q4Gym verlengd. Daarnaast kregen we ook nog verschillende tips om in de toekomst te blijven inzetten op kwaliteit.

We zijn hier uiteraard trots op en zijn enorm gemotiveerd om verder te blijven werken aan een kwaliteitsvolle club waar het welzijn van onze leden centraal staat.


Update corona-maatregelen

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Update corona-maatregelen

Na krokusvakantie

Na overleg van de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen werd beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 1 februari enkel mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest.

Sportiva handelt steeds volgens de geldende corona-maatregelen en is ervan overtuigd dat, door de vele inspanningen van onze trainers, de ouders én de leden, we steeds een zo veilig mogelijke omgeving konden creëren voor de sporters. De nieuwe maatregelen zijn echter opnieuw een hele uitdaging. Na intern overleg en evaluatie tijdens de krokusvakantie, waarbij we steeds waken over de praktische haalbaarheid, de noodzakelijke kwaliteit van de lessen én de veiligheid van alle betrokken personen, is het volgende beslist:

 • Kleuterturnen: GEEN lessen vanaf 1 februari.
 • Kleuterdans: Leden dienen zich te registreren als ze kleuterdansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby vanaf 22 februari. Dit kan via dit formulier tot en met donderdagavond 25 februari. Daarna bekijken wij zo snel mogelijk in welke ‘dansbubbels’ ze zullen worden ingedeeld.
 • Recreatieve turn- en dansgroepen 1e tem 6e leerjaar: Leden dienden zich te registreren als ze turnen of dansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan secretaris@sportiva.be . Daarna bekijken welke aanpassing al dan niet mogelijk is.
 • Turnen en dansen middelbaar: de leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.
 • Wedstrijdgroepen TTm & Acro en G-gymnasten: zullen persoonlijk gecontacteerd worden door hun trainers met verdere afspraken.
 • Turnen 15+, BBB, Omni Fit en Fit & Fun: Online sportlessen blijven aangeboden worden. De leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.

Gewijzigde in- en uitgang GC De Route door vaccinatiecentrum:

 • in- en uitgang gymzaal via nooddeur gymzaal (1e deur)
 • in- en uitgang sportzaal via nooddeur begring sportdienst (2e deur)

Deze tijdelijke in- en uitgangen zijn bereikbaar via de parking aan de achterkant van het gebouw.

We vragen het al even… maar ook nu, blijf volhouden! #wearegym #wearedans #wearesafe


Update corona-maatregelen

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Update corona-maatregelen

Vanaf 1 februari

Na overleg van de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen werd beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 1 februari enkel mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest.

Sportiva handelt steeds volgens de geldende corona-maatregelen en is ervan overtuigd dat, door de vele inspanningen van onze trainers, de ouders én de leden, we steeds een zo veilig mogelijke omgeving konden creëren voor de sporters. De nieuwe maatregelen zijn echter opnieuw een hele uitdaging. Na intern overleg, waarbij we steeds waken over de praktische haalbaarheid, de noodzakelijke kwaliteit van de lessen én de veiligheid van alle betrokken personen, is het volgende beslist:

 • Kleuterturnen & Kleuterdans: GEEN lessen vanaf 1 februari tot en met 21 februari.
 • Recreatieve turn- en dansgroepen 1e tem 6e leerjaar: Leden dienen zich te registreren als ze turnen of dansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby voor de periode van 1 februari tem 14 februari. Dit kan via dit formulier tot en met zondagavond 31 januari. Daarna bekijken wij zo snel mogelijk welke turn- en danslessen we al dan niet kunnen aanbieden.
 • Turnen en dansen middelbaar: de leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.
 • Wedstrijdgroepen TTm & Acro en G-gymnasten: zullen persoonlijk gecontacteerd worden door hun trainers met verdere afspraken.
 • Turnen 15+, BBB, Omni Fit en Fit & Fun: Online sportlessen blijven aangeboden worden. De leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.

Alle betrokken leden krijgen deze info ook via e-mail.

We vragen het al even… maar ook nu, blijf volhouden!

#wearegym #wearedans #wearesafe


Koekjesverkoop

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Koekjesverkoop

866 x bedankt

We zijn enorm blij dat we 866 pakketten Lotus-koekjes mochten verkopen bij onze kasactie. Bedankt voor de steun! Wij hopen dat iedereen nu lekker kan smullen van het assortiment aan koekjes.

We kunnen dan ook de winnaar bekend maken van het meest aantal verkochte koekjes:

Evelynn Jansen verkocht 50 pakjes!

De top 5 wordt aangevuld door Kato Heyninck (41 pakjes), Renske Huyghe (33 pakjes), Héléne en Eloïse Louage (33 pakjes) en Lola Vanderghinste (29 pakjes).

De best verkopende groep (in verhouding met het aantal leden in de trainingsgroep) zijn onze wedstrijdgymnasten Toestelturnen Meisjes.

De beloning voor de winnaars volgt nog….


Koekjesverkoop

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Koekjesverkoop

Drive-through afhaling

We zijn heel blij dat we maar liefst 865 pakketten Lotus-koekjes konden verkopen tijdens onze kasactie!

Komende zaterdag 19 december kunnen de bestellingen opgehaald worden in het zelfgekozen tijdsslot volgens het drive-through principe achteraan op de parking aan GC De Route in Sint-Gillis-Waas.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je rijdt naar de achterkant van de parking van GC De route tot bij een bestuurslid. Je mag uiteraard ook met de fiets of te voet komen.
 • Je blijft in je auto zitten, opent je raampje en zegt de naam waarop je jouw bestelling hebt geplaatst.
 • Wij zullen aangeven waar je even mag parkeren en halen jouw koekjes uit de camion.
 • Wij laden het bestelde aantal pakketten koekjes in (de koffer van) jouw auto.
 • Je rijdt rustig terug naar huis en kan beginnen smullen 😊

Om te vermijden dat er te veel mensen gelijktijdig samen komen aan GC De Route voor afhaling, leveren we de grotere bestellingen aan huis of geven we deze mee met de gymnasten na afloop van hun training.

Alle personen die een bestelling hebben geplaatst, werden via mail op de hoogte gebracht van de praktische afspraken. Bedankt en smakelijk!


Heropstart tot en met 12 jaar in fasen

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Heropstart tot en met 12 jaar in fasen

Update 18/11

Het is al eventjes geleden dat we echt samen konden trainen, maar deze week werd door de Burgemeester van Sint-Gillis-Waas groen licht gegeven om de sportwerking voor kinderen tot en met 12 jaar terug op te starten. Als club hebben we daarom besloten in verschillende fasen de trainingen voor deze leden te hervatten om een té plotse verhoging van het aantal verplaatsingen en contacten te vermijden.  De trainingen zullen hervatten vanaf volgende data:

 • Vanaf vrijdag 20 november: wedstrijdgymnasten tot en met 12 jaar in kleine trainingsgroepen
 • Vanaf maandag 23 november: dansgroepen tot en met het 6e leerjaar zonder contact
 • Vanaf maandag 30 november: turngroepen tot en met het 6e leerjaar

Helaas is er op nationaal niveau nog geen perspectief gegeven voor +12 jarige sporters in clubverband. Om die reden blijven alle trainingen voor +12 jarigen én het peuter-ouder turnen tot nader order opgeschort. Wij hopen – in de mate van het mogelijke – met deze leden in contact te blijven via online kanalen.

 Voor de trainingen van onze leden tot en met 12 jaar, hanteren we dezelfde veiligheidsmaatregelen als voorheen. Je kan deze hier nalezen. We willen extra benadrukken dat het NIET de bedoeling is om tijdens de training te blijven kijken aan het raam in de gang. Dit creëert een samenscholing die in deze “corona-tijden” niet  toegelaten is.

 Mogen we aan iedereen vragen om de maatregelen strikt op te volgen zodat we deze heropstart veilig kunnen organiseren en binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze sport.

Alle leden worden via mail op de hoogte gebracht van deze gefaseerde heropstart.


Trainingen opgeschort

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Trainingen opgeschort

Update corona maatregelen 02.11

Op 1 november werd alweer een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd. In dit nieuw ministerieel besluit, dat van toepassing is vanaf 2 november, werden aanpassingen doorgevoerd inzake het indoor sporten voor kinderen tot en met 12 jaar. Concreet wordt hierin vermeld dat sporten in georganiseerd verband mogelijk is voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) wanneer er goedkeuring is van het lokaal bestuur én het opportuun, mogelijk en haalbaar is voor de clubwerking.

Gezien de veiligheidscel van de Gemeente Sint-Gillis-Waas besliste dat alle sportactiviteiten worden opgeschort en wij als club van oordeel zijn dat dit momenteel de beste beslissing is, liggen de trainingen van Sportiva – tot onze grote spijt – tot nader order stil.

Als de trainingen hervat kunnen worden, zullen we dit via mail, website en sociale media aankondigen. Wij hopen toch in contact te kunnen blijven met onze leden via sociale media. Dus volg Sportiva op FacebookInstagram en TikTok voor leuke en interessante info, foto’s, filmpjes, challenges, …

We roepen iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze sport.

Sportieve en gezonde groeten,

Het SPORTIVA-bestuur


Indoor sporten niet langer toegelaten

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Indoor sporten niet langer toegelaten

Update corona maatregelen 29.10

Na het overleg tussen de Eerste Minister en de Minister-Presidenten werd door de Minister van Binnenlandse Zaken het ministerieel besluit genomen dat van toepassing is op het hele Belgische grondgebied. De beslissingen die de afgelopen dagen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden aangekondigd, werden hierbij op elkaar afgestemd.

Voor de sportsector betekent dit concreet dat alle indoor sportactiviteiten in clubverband voor alle leeftijden, ook voor geboortejaar 2008 of later, niet langer toegelaten zijn. Dit besluit werd intussen in het Staatsblad gepubliceerd waardoor het kracht van wet krijgt. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 28 oktober middernacht.

Met heel veel spijt in het hart moeten wij dus de trainingsactiviteiten van Sportiva tot nader orde stilleggen. Als de trainingen hervat kunnen worden, zullen we dit via mail, website en sociale media aankondigen.

 Wij hopen toch in contact te kunnen blijven met onze leden via sociale media. Dus volg Sportiva op Facebook, Instagram en TikTok voor leuke en interessante info, foto’s, filmpjes, challenges, …

We roepen iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze sport.

Sportieve en gezonde groeten,

Het SPORTIVA-bestuur


Verstrengde corona-maatregelen

Categories: Algemeen, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Verstrengde corona-maatregelen

Update 27 oktober 2020

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers werden door de Ministerraad van de Vlaamse Regering en de Veiligheidscel van de gemeente verstrengde corona-maatregelen in de sportsector vastgelegd.

Wat wijzigt er nu?

 • Georganiseerde trainingen en competities zijn vanaf donderdag 29 oktober niet langer toegelaten voor sporters +12 jaar. Dit geldt minstens voor 3 weken.
 • Indoor sporten voor -12 jarigen: geen aanpassing

Alle leden van Sportiva worden via mail op de hoogte gebracht van de impact van deze verstrengingen op hun trainingen.

Ter info: Vanaf zondag 1 november tot en met zondag 8 november gaan er GEEN recreatieve trainingen door (herfstvakantie).

Voor de trainingen van onze -12 jarige leden, blijven de huidige maatregelen van kracht om alles in een veilige setting te kunnen organiseren:

 • De richtlijn is maximum 1 sporter per 10 vierkante meter. Onze uurregeling is zodanig opgesteld dat het maximum aantal sporters per zaal(deel) nooit overschreden wordt.
 • Trainers dragen een mondmasker.
 • De zaal wordt zoveel mogelijk verlucht en materiaal waar veel contact met handen of aangezicht aan is wordt regelmatig gekuist en/of ontsmet.
 • Registratie van de aanwezige sporters is verplicht. Een trainer zal je buiten aan de ingang verwelkomen en registreren.
 • Het gebruik van de kleedkamers is niet toegelaten, dus kom in sportieve kledij naar de training.
 • Zorg voor voldoende handhygiëne. Was je handen grondig voor én na de training.
 • Een trainer zal de gymnast verwelkomen aan de ingang van het gebouw, zijn/haar en de aanwezigheid van de sporter registreren en zijn/haar handen ontsmetten.
 • Enkel sporters mogen de gebouwen betreden. We nemen afscheid van diegene die ons brengt buiten aan de ingang.
  • Ingang kleuters: Deur aan 2e fietsenstalling (voorbij hoofdingang GC De Route en bistro De Route)
  • Ingang alle andere groepen: hoofdingang GC De Route
  • Ingang De Klimop: normale ingang (mondmasker dragen voor 12+ vanaf schoolpoort)
 • Ophalen na de training gebeurt aan de achterkant van het gebouw.
  • Uitgang kleuters: Nooddeur aan achterkant, dichtst bij grasplein.
  • Uitgang alle andere groepen: Nooddeur aan achterkant bij berging toestellen.
  • Uitgang De Klimop: nooddeur aan zijkant sporthal (mondmasker dragen voor 12+ tot aan schoolpoort)
 • We vragen om stipt naar de training te komen en na de les stipt de training te verlaten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat verschillende trainingsgroepen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.
 • Ben je ziek of ben je preventief in quarantaine? Dan blijf je voor je eigen veiligheid en die van je mede-sporters thuis. Ben je positief getest? Gelieve dan de club zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (en blijf natuurlijk ook thuis!)

Samen maken we er veilige en leuke sportlessen van!