Sportiva

Gymtastisch sporten, daar staan we voor!


Sportiva en Gymfed stellen alles in het werk voor de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van hun leden. Samen streven we naar een verantwoord en veilig klimaat in de gymclub en dragen we zorg voor de integriteit van de leden. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven. Alle trainers hebben de Gedrags- en Ethische Code van Gymfed gelezen en ondertekend, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Hiermee engageren zij zich om alle leden op een correcte manier te ondersteunen en te begeleiden.
In geval van een vraag, een probleem of een klacht, kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht bij de voorzitter of de secretaris, of bij de externe vertrouwenspersoon (API – Aanspreekpunt Integriteit) Dr. Kaat De Smet (Zandstraat 245, 9170 Sint-Pauwels, 03 779 87 42).