Sportiva

Annulatie dansshow

Beste dansers,

Beste ouders,

Door de uitzonderlijke omstandigheden, ontstaan door de Corona-crisis is het voor onze dansers en trainers onmogelijk (wegens gebrek aan trainingen) om een kwaliteitsvolle dansshow te brengen op zaterdag 9 mei 2020.

Aangezien de huidige verscherpte maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, verlengd zijn tot 19 april 2020 en na een evaluatie nog eens verlengd kunnen worden tot en met zondag 3 mei, lijkt het ons raadzaam om dit evenement te annuleren.

Turnclub Sportiva vzw dient steeds te handelen conform haar waarden waarbij onze sporters en hun gezondheid steeds centraal worden gesteld. Daarnaast is het onze maatschappelijke plicht om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder voorop te stellen.

Onze adviezen worden regelmatig bijgewerkt naar de meest actuele stand van zaken en volgens de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, zie o.a. de volgende websites:  

∙         https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

∙         https://www.sciensano.be/nl

De leden van onze dansgroepen werden via mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Namens,

Bestuur Turnclub Sportiva vzw