Sportiva

Indoor sporten niet langer toegelaten

Update corona maatregelen 29.10

Na het overleg tussen de Eerste Minister en de Minister-Presidenten werd door de Minister van Binnenlandse Zaken het ministerieel besluit genomen dat van toepassing is op het hele Belgische grondgebied. De beslissingen die de afgelopen dagen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden aangekondigd, werden hierbij op elkaar afgestemd.

Voor de sportsector betekent dit concreet dat alle indoor sportactiviteiten in clubverband voor alle leeftijden, ook voor geboortejaar 2008 of later, niet langer toegelaten zijn. Dit besluit werd intussen in het Staatsblad gepubliceerd waardoor het kracht van wet krijgt. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 28 oktober middernacht.

Met heel veel spijt in het hart moeten wij dus de trainingsactiviteiten van Sportiva tot nader orde stilleggen. Als de trainingen hervat kunnen worden, zullen we dit via mail, website en sociale media aankondigen.

 Wij hopen toch in contact te kunnen blijven met onze leden via sociale media. Dus volg Sportiva op Facebook, Instagram en TikTok voor leuke en interessante info, foto’s, filmpjes, challenges, …

We roepen iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze sport.

Sportieve en gezonde groeten,

Het SPORTIVA-bestuur