Sportiva

Trainingen opgeschort

Update corona maatregelen 02.11

Op 1 november werd alweer een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd. In dit nieuw ministerieel besluit, dat van toepassing is vanaf 2 november, werden aanpassingen doorgevoerd inzake het indoor sporten voor kinderen tot en met 12 jaar. Concreet wordt hierin vermeld dat sporten in georganiseerd verband mogelijk is voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) wanneer er goedkeuring is van het lokaal bestuur én het opportuun, mogelijk en haalbaar is voor de clubwerking.

Gezien de veiligheidscel van de Gemeente Sint-Gillis-Waas besliste dat alle sportactiviteiten worden opgeschort en wij als club van oordeel zijn dat dit momenteel de beste beslissing is, liggen de trainingen van Sportiva – tot onze grote spijt – tot nader order stil.

Als de trainingen hervat kunnen worden, zullen we dit via mail, website en sociale media aankondigen. Wij hopen toch in contact te kunnen blijven met onze leden via sociale media. Dus volg Sportiva op FacebookInstagram en TikTok voor leuke en interessante info, foto’s, filmpjes, challenges, …

We roepen iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze sport.

Sportieve en gezonde groeten,

Het SPORTIVA-bestuur