Sportiva

Update corona-maatregelen

Vanaf 1 februari

Na overleg van de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen werd beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 1 februari enkel mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest.

Sportiva handelt steeds volgens de geldende corona-maatregelen en is ervan overtuigd dat, door de vele inspanningen van onze trainers, de ouders én de leden, we steeds een zo veilig mogelijke omgeving konden creëren voor de sporters. De nieuwe maatregelen zijn echter opnieuw een hele uitdaging. Na intern overleg, waarbij we steeds waken over de praktische haalbaarheid, de noodzakelijke kwaliteit van de lessen én de veiligheid van alle betrokken personen, is het volgende beslist:

  • Kleuterturnen & Kleuterdans: GEEN lessen vanaf 1 februari tot en met 21 februari.
  • Recreatieve turn- en dansgroepen 1e tem 6e leerjaar: Leden dienen zich te registreren als ze turnen of dansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby voor de periode van 1 februari tem 14 februari. Dit kan via dit formulier tot en met zondagavond 31 januari. Daarna bekijken wij zo snel mogelijk welke turn- en danslessen we al dan niet kunnen aanbieden.
  • Turnen en dansen middelbaar: de leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.
  • Wedstrijdgroepen TTm & Acro en G-gymnasten: zullen persoonlijk gecontacteerd worden door hun trainers met verdere afspraken.
  • Turnen 15+, BBB, Omni Fit en Fit & Fun: Online sportlessen blijven aangeboden worden. De leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.

Alle betrokken leden krijgen deze info ook via e-mail.

We vragen het al even… maar ook nu, blijf volhouden!

#wearegym #wearedans #wearesafe