Sportiva

Update corona-maatregelen

Na krokusvakantie

Na overleg van de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen werd beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren vanaf 1 februari enkel mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest.

Sportiva handelt steeds volgens de geldende corona-maatregelen en is ervan overtuigd dat, door de vele inspanningen van onze trainers, de ouders én de leden, we steeds een zo veilig mogelijke omgeving konden creëren voor de sporters. De nieuwe maatregelen zijn echter opnieuw een hele uitdaging. Na intern overleg en evaluatie tijdens de krokusvakantie, waarbij we steeds waken over de praktische haalbaarheid, de noodzakelijke kwaliteit van de lessen én de veiligheid van alle betrokken personen, is het volgende beslist:

  • Kleuterturnen: GEEN lessen vanaf 1 februari.
  • Kleuterdans: Leden dienen zich te registreren als ze kleuterdansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby vanaf 22 februari. Dit kan via dit formulier tot en met donderdagavond 25 februari. Daarna bekijken wij zo snel mogelijk in welke ‘dansbubbels’ ze zullen worden ingedeeld.
  • Recreatieve turn- en dansgroepen 1e tem 6e leerjaar: Leden dienden zich te registreren als ze turnen of dansen bij Sportiva kiezen als hun enige hobby. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan secretaris@sportiva.be . Daarna bekijken welke aanpassing al dan niet mogelijk is.
  • Turnen en dansen middelbaar: de leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.
  • Wedstrijdgroepen TTm & Acro en G-gymnasten: zullen persoonlijk gecontacteerd worden door hun trainers met verdere afspraken.
  • Turnen 15+, BBB, Omni Fit en Fit & Fun: Online sportlessen blijven aangeboden worden. De leden zullen gecontacteerd worden door de trainer zodra buiten-activiteiten mogelijk worden.

Gewijzigde in- en uitgang GC De Route door vaccinatiecentrum:

  • in- en uitgang gymzaal via nooddeur gymzaal (1e deur)
  • in- en uitgang sportzaal via nooddeur begring sportdienst (2e deur)

Deze tijdelijke in- en uitgangen zijn bereikbaar via de parking aan de achterkant van het gebouw.

We vragen het al even… maar ook nu, blijf volhouden! #wearegym #wearedans #wearesafe