Sportiva

Annulatie Paassportkamp 2021

De huidige corona maatregelen voor sportkampen zoals volledig gescheiden bubbels van maximaal 10 kinderen, aparte begeleiders, apart materiaal, ontsmetting,… en de praktische beperkingen bij het binnen- en buitenkomen, bij toiletbezoek,… vormen een hele uitdaging.

Daarom hebben we in overleg met het bestuur en de trainersverantwoordelijken, en met spijt in het hart beslist om het Paassportkamp te annuleren. In de huidige omstandigheden kunnen we namelijk de kwaliteit van het kamp en de veiligheid van alle betrokkenen niet garanderen.

Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing, omdat wij allemaal samen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

Het inschrijvingsgeld zal uiteraard terugbetaald worden. 

Iedereen die ingeschreven was voor het Paassportkamp werd via mail gecontacteerd.