Sportiva

Vrijwilligerswet

Naargelang de vrijwilligerswet is elke vrijwilligersvereniging (zoals ook Sportiva) er toe verplicht zijn vrijwilligers te informeren over:

De gegevens van de sportclub met het juridisch statuut: wij zijn een VZW.

Verzekeringsinformatie:

  • Burgelijke aansprakelijkheid: De verzekering van Gymfed (Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003, Noord Zuid Verzekeringen) geeft dekking voor iedereen (leden en niet-leden).
  • Persoonlijke ongevallen: Gymfed leden zijn ook hier gedekt door bovenvermelde verzekering. Niet-leden kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de provincie Oost-Vlaanderen (Dexia, kenmerk:ovl/20100109, Dexia)

Kostenvergoedingen: Onze sportclub betaalt geen kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk.

De geheimhoudingsplicht.

Via deze link kan je de volledige informatie downloaden.