Sportiva

Info

Algemeen

De Artistieke Gymnastiek is de populairste gymdiscipline bij de meisjes. Er wordt geturnd aan vier toestellen. Kracht, lenigheid, vormspanning en coördinatie zijn voor deze discipline noodzakelijk

sprong

sprong

brug

brug

balk

balk

grond

grond

Sprong

De sprong illustreert de explosiviteit van de turnster. De punten die de jury toekent zijn gebaseerd op de moeilijkheid van de beweging, de houding van het lichaam, de hoogte van de zweeffase en de landing. De hoogte van het paard is 1.25 meter, de turnster begint haar sprong met een aanloop van maximum 25 meter.

Brug

De brug met ongelijke leggers is ongetwijfeld het meest spectaculaire toestel in de damescompetitie. De gymnasten bewegen zich al zwaaiend van de lage (1.60 m) naar de hoge legger (2.40 m), wisselen daarbij van greep en voeren vluchtdelen en salto’s uit.

Balk

Vaak beslist dit toestel van 1.25 m hoog, 10 cm breed en 5 m lang, over winst en verlies. De balkoefening moet een combinatie zijn van sprongen, draaien, gymnastische en acrobatische series en evenwichtsstanden. De turnster moet de volledige lengte van het toestel gebruiken, de oefening mag de maximumtijd van 1.30 minuten niet overschrijden.

Grond

Op dit toestel kan de gymnast haar sierlijkheid, persoonlijkheid en techniek ten volle benutten in een combinatie van acrobatie en dans. De oefening wordt uitgevoerd op een verende vloer van 12×12 meter en gebeurt op muziek. Tempo, originaliteit, technische beheersing en presentatie zijn de sleutelelementen voor een hoge score.

Sportiva

Precompetitie (Opstap – preselectie)

Regelmatig gaan de trainers AGD bij de kleutergroepen en recreatieve groep 1e graad kijken om nieuw jong talent op te sporen.

Als er meisjes opvallen worden zij uitgenodigd voor een proefperiode bij de opstapgroep (kleuters) of preselectie (1e tot 3e leerjaar).
De opstapgroep traint 2x per week, de preselectie 3x per week. Ze werken vooral aan vormspanning, lenigheid, kracht,coördinatie en krijgen reeds een kleine basis aan de verschillende toestellen. Ze worden actief voorbereid aan de verschillende toestellen om later deel te kunnen nemen aan wedstrijden.

I-niveau

Vanaf het 2e leerjaar nemen de meisjes deel aan wedstrijden in het I-niveau, waarbij de I naar Instap verwijst. Zij trainen 3 of 4x per week en de trainers kiezen bewust voor het moeilijkere programma binnen het I-niveau zodat de meisjes een degelijke voorbereiding krijgen om het jaar erna door te stromen naar het A-niveau.

A-niveau

Meisjes van het 3e en 4e leerjaar nemen deel in het A-niveau.
Sportiva kiest ervoor om tot en met het 4e leerjaar met meisjes deel te nemen in het A-niveau en stellen ook een kwaliteitseis en streven ernaar om op wedstrijden te eindigen binnen de eerste 10 van het klassement.

B-niveau

Vanaf het 5e leerjaar kunnen de meisjes ook turnen in het B-niveau. Deze meisjes trainen 12,5 u per week. Ook binnen dit niveau streven wij kwaliteit na en hebben wij de doelstelling om bij de eerste 10 in het klassement te eindigen.

Wat is een basisclub?

Sportiva St-Gillis-Waas is reeds vele jaren bezig met de professionalisering van haar werking binnen de Artistieke Gymnastiek Dames. Mede door deze professionele structuur en de prachtige resultaten op wedstrijden werd door de Gymnastiekfederatie in augustus 2008 het statuut basisclub aan hen toegekend.

Een basisclub betekent concreet dat jonge talentjes uit de regio opgeleid worden en via regelmatige testen tijdens controletrainingen opgevolgd worden om, indien genoeg potentieel, door te stromen naar een Regioclub. Ook meisjes uit omringende clubs, die in eigen club niet beschikken over voldoende mogelijkheden om een hoger niveau te behalen kunnen bij deze groep aansluiten en in samenwerking met hun thuisclub extra trainingen volgen.
Voorwaarden om als basisclub aangeduid te kunnen worden zijn: beschikken over een kwaliteitsvol begeleidingskader, een uitgebreid pakket aan trainingsuren, een duidelijke opleidingsstructuur, gebruik kunnen maken van een turnspecifieke accommodatie en een aantoonbaar aantal gymnasten met een hoog opleidingsniveau opleiden.

Wat is een regioclub?

Sportiva Sint-Gillis-Waas is sinds 2010 ook een regioclub in samenwerking met de GymnastiekFederatie. Regioclubs bieden een gestructureerde topsportopleiding voor leerlingen van het 4e tot 6e leerjaar die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de GymnastiekFederatie. Eenmaal de leerlingen de leeftijd hebben bereikt voor de 1e graad middelbaar kunnen ze doorstromen naar een regiocentrum (indien ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden). Binnen een regioclub trainen de gymnasten 18 tot 24 uur met 2 tot 3 ochtendtrainingen tijdens de schooluren. Hiervoor werkt Sportiva samen met Vrije Basisschool De Klimop te Sint-Gillis-Waas.