Sportiva

Info

Wat is recreatief turnen?

Recretatief turnen betekent het leren van de beginselen van het turnen zodat een goede basis gelegd kan worden voor latere sportbeoefening op alle niveaus.

Wat wordt er tijdens de lessen gedaan?

De les gaat van start met enkele loopoefeningen, tikspelletjes of dansen. Dan is het tijd voor enkele opwarmingsoefeningen en spierversterkende oefeningen die op speelse wijze worden aangebracht. Daarna leren de kinderen met behulp van oefeningen op de toestellen een aantal basisvormen van het turnen. Het doel van de lessen recreatief turnen is de coördinatie, lenigheid en het uithoudingsvermogen te verbeteren. De les wordt meestal afgesloten met een spel.

Wat willen we bereiken met recreatie turnen?

Recreatief turnen is bedoeld voor kinderen die het leuk vinden om 1 of 2 uur per week verantwoord met de eerste beginselen van turnen bezig te zijn. Turnen is een individuele sport, maar wij vinden het als trainers en bestuur ook belangrijk dat kinderen leren om in een groep te functioneren. In de turnzaal wordt gewerkt met toestelsituaties die het kind uitdagen om grenzen te verleggen en nieuwe vormen van het turnen aan te leren of te verbeteren.

Afspraken

  • Op tijd aanwezig in de zaal.
  • Binnenkomen via deur sportzaal
  • Drankje meebrengen voor in de pauze, dit blijft in de kleedkamer
  • Haren vast, geen juwelen!
  • Turnen gebeurt in een turnpak of turnbroekje met t-shirt
  • Wij turnen op blote voeten of dunne turnpantoffels
  • Wij zijn enthousiast tijdens de turnlessen en luisteren goed naar onze trainer