Sportiva

Overzicht trainingsgroepen

De club beschikt over een uitgebreid aanbod voor verschillende leeftijden en niveaus.

Indien de tabel niet duidelijk zichtbaar is kan deze hier gedownload worden.

2022 – 2023  Recreatief aanbod SPORTIVA Competitief aanbod SPORTIVA
Enkel na selectie
Leeftijd Groep
°2020 Peuter-ouderturnen
2x per maand 45 min
°2019 Kidiesturnen 1
1x per week 45 min
°2018 Kidiesturnen 2
1x per week 60 min
Kleuterdans
1x per week 45 min
°2017 G-Gym
1x per week
60 min
Kidiesturnen 3
1x per week 60 min
Opstap
1e lj Turnen jongens
1x per week 90 min
Turnen meisjes
2x per week
75 min
Dans
1x per week 60 min
Preselectie 1
2e lj Basis-acro
(Na selectie)
2x per week 120 min
Preselectie 2
3e lj TTm
I-niveau
A-niveau
B-niveau
C-
niveau
Acro
I-niveau
B-niveau
C-niveau
4e lj
5e lj Dans
2x per week 60 min
6e lj
12+ Turnen
2x per week 75 min
15+ Turnen
1x per week 90 min
Omnifit 16+
1x per week
75 min
BBB 16+
1x per week
60 min
Dans 18+
1x per week
60 min
55+ Fit en Fun
1x per week
60 min

Peuter-ouder turnen Ervaar samen met jouw peuter 2x per maand actieve qualitity-time. Een klein uurtje bewegen, ontdekken en ervaren: Klimmen, klauteren, springen, hangen, heffen, dragen, trekken, duwen,… Het komt allemaal aan bod in een vertrouwde sfeer samen met mama of papa, onder begeleiding van een trainer.

Kleuters zijn welkom vanaf ze naar de 1e kleuterklas gaan. We werken met het programma Kidies van de Gymnastiekfederatie om onze lessen voor kleuters vorm te geven. Meer info hierover op www.kidies.be/voor-ouders . We werken steeds in kleine niveaugroepjes, met aangepaste toestellen en speelse technieken om de brede motorische ontwikkeling te stimuleren. Kleuters uit de 2e en 3e kleuterklas kunnen ook komen dansen bij Sportiva.

G-Gym Voor kinderen vanaf 5 jaar met een mentale beperking bieden we gymnastiek aan in een veilige en uitdagende omgeving. De gymnasten kunnen op hun eigen tempo de turnzaal en hun eigen mogelijkheden ontdekken om zo hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Turnen In de lagere school kan jouw kind schitteren als een turn-STER in de lessen recreatief turnen. We werken met het methodisch-didactisch programma Gymstars van de Gymnastiekfederatie om onze lessen gymnastiek voor de lagere school vorm te geven. Meer info hierover op www.gymstars.be . Tot en met het 6e leerjaar turnen jongens en meisjes in aparte groepen, daarna zijn de trainingsgroepen gemengd. Vanaf 15 jaar turnen de jongeren 1x per week om zich verder te ontwikkelen in de groep Turnen 15+. Na selectie kunnen kinderen vanaf het 2e leerjaar uitgenodigd worden voor de groep Basis-acro, waar er specifiek op de discipline acrobatische gymnastiek getraind wordt.

Dans Onze ritmische jongeren kunnen zich aansluiten voor danslessen.  Je kan bij Sportiva dansen vanaf de 2e kleuterklas. Dit is een ideale manier om zich lichamelijk te ontplooien op muziek en verschillende dansstijlen te ontdekken.

Volwassenen Om je conditie in een sociale sfeer op peil te houden kan je bij Sportiva terecht voor lessen BBB (16+), Omnifit – gym, sport en spel (16+) en Fit en Fun (55+).

Competitie Talentvolle gymnasten kunnen geselecteerd worden voor onze wedstrijdgroepen Acrobatische Gymnastiek of Toestelturnen Meisjes. Zij krijgen hierover aparte briefwisseling.

De activiteiten gaan allemaal door op één van volgende locaties:

Gemeenschapscentrum De Route

Stationstraat 201

9170 Sint-Gillis-Waas

Vrije Basisschool De Klimop

Kerkstraat 91

9170 Sint-Gillis-Waas