Sportiva

Trainers

trainster recreatie 1-2e lj, 3e-4e lj, préselectie TTM
Burm Silke, trainster kleuters en peuters
Caroline Meul, trainster recreatie 5- 6elj
Eline Claessens, trainster 1-2elj
Evy Vindevogel, trainster 3-4e lj
Franckaert Anoek, coördinator kleuters
Kirsty de Meulenaere, trainster 3-4e lj
Kjenta Camerier, trainster recreatie 1e-2e lj
Lorelies Van de Velde, trainster recreatie 1e-2e lj
Maes Kimberly, trainster peuters
Maren De Colvenaer, trainster kleuters
Mats Van Moeseke, trainer jongensturnen
Opgenhaffen Silke, trainster kleuters
Selis Kato, trainster kleuters en Pré-selectie TTM
Sofie Huygens, trainster peuters
Steegmans Samuel, trainer jongensturnen
Van Den Bossche Sofie, coordinator kleuters, Trainster Opstap en Preselectie TTM, trainster recreatie 1-2elj
Van Hoeij Liesl, trainster recreatie 5e-6e lj, 1-4e MB
Verbeke Marie, trainster recreatie 1e-2e lj
Vounckx Kato, trainster kleuters
Willems Joke, trainster recreatie 3e-4e lj, 5e-6e lj