Sportiva

Algemeen

Turnclub SPORTIVA is er voor iedereen die turnen tof vindt en daarvan zijn sport wil maken, voor wie gewoon wat gezonde, sportieve ontspanning zoekt of voor wie op jonge leeftijd een goede basis wil vormen om later een andere sport te beoefenen. Zeer talentvolle gymnasten worden er opgeleid om deel te nemen aan wedstrijden. Enkelingen leggen zelfs een basis voor Topsport en Studie.

SPORTIVA is ontstaan in 1984. Sinds oktober 2003 is SPORTIVA overgegaan op de vzw structuur. SPORTIVA zag doorheen de jaren haar ledenaantal stijgen naar 500, waarvan de leeftijd varieert van 2 jaar tot 68 jaar.

gymfedDe club is aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Hiemee zijn alle leden automatisch verzekerd bij eventuele ongevallen.

We zijn er fier of dat SPORTIVA sinds 2001 beschikt over het IKGym kwaliteitslabel. In 2017 en 2021 vond opnieuw een audit plaats, waarop SPORTIVA steeds met trots het Q4Gym-label kon behalen. Dit bewijst dat de werking van de club kwaliteitsvol en professioneel is.

Sinds september 2006 turnt SPORTIVA in een specifieke turnzaal in het gemeenschapscentrum De Route. Deze prachtige infrastructuur werd aan ons ter beschikking gesteld door de gemeente.